Invitation til drop-in introduktion: Mit Liv Mit Valg

Oprettet: 04.05.2022

Greve Kommune, Frivilligcentrer Greve og Idræts- og Fritidssekretariatet inviterer frivillige, foreninger og organisationer i Greve Kommune til introduktion af hjemmesiden ”Mit Liv Mit Valg”, der er udarbejdet under Projekt Borgerens Valg.

Mit Liv Mit Valg er en hjemmeside, hvor man kan søge/få inspiration og oplysninger om aktiviteter og fællesskaber. Hjemmesiden frigives juni 2022, hvorfor det er vigtigt at I opretter jeres aktivitetstilbud inden.

Formålet med dagen:

• At I får et kendskab til hjemmesiden ”Mit Liv Mit Valg”

• At I får oprettet jeres organisation og jeres aktiviteter, på hjemmesiden, så borgerne kan benytte jeres tilbud. Begge dage tilbyder vi hjælp til oprettelse, af bruger/aktivitet. Medbring derfor egen computer/tablet.

Forhindret i at deltage:

Har du ikke mulighed for at deltage på de foreslåede datoer, kan du sende en mail eller ringe, for at få oprettet jeres organisation, så I selv kan oprette aktiviteterne eller få hjælp til dette. Mail sendes til: christine@ifs-greve.dk Tlf.nr.: 2491 0141.

Lidt om projektet:

Projektet har til formål, at bidrage til at styrke livskvaliteten, selvbestemmelsen samt bekæmpe ensomhed blandt kommunens + 75 årige.